Biocare
Tel. objednávky
0 0,00 €
Potraviny
Kozmetika a drogéria

Viete, ako správne triediť odpad?

Viete, ako správne triediť odpad?

S narastajúcou populáciou priamoúmerne súvisí aj nárast veľkého množstva globálnych problémov a ťažkostí, ktorými čoraz viac trpí životné prostredie. Ekologické témy súvisiace s problematikou ochrany našej planéty dostávajú stále viac pozornosti. A nemožno sa tomu ani čudovať, nakoľko naša planéta dostáva čoraz viac zabrať. Jedným z najväčších dôsledkov zvýšenej spotreby obyvateľstva je aj alarmujúco narastajúce množstvo odpadu. Vďaka vynaloženiu svojej snahy pri triedení odpadu dávame novú šancu nášmu životnému prostrediu, podstatným spôsobom podporujeme šetrenie zdrojov surovín a zvyšujeme tak pravdepodobnosť, že odpady budú súčasťou procesu recyklácie. Cítite ekologicky zodpovedný? Ak je aj Vaša domácnosť aktívne zapojená do procesu triedenia odpadu, robí omnoho viac ako veľké množstvo iných spotrebiteľov.

Komunálny odpad na Slovensku narastá

Aktuálne údaje zverejnené Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev potvrdzujú, že v priebehu uplynulej dekády je na Slovensku nárast spotreby a tvorby komunálneho odpadu až o jednu tretinu. V priebehu minulého roka vychádza priemer vyhodeného komunálneho odpadu na jedného obyvateľa až 430kg. Slovenská republika sa však aktívne usiluje s týmto problémom bojovať. V septembri minulého roku predstavilo Ministerstvo financií program s názvom Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom okrem iných cieľov uvádza i zelenú ekonomiku ako jednu z hlavných priorít na nasledujúce roky. Tú chce postupným spôsobom dosiahnuť do roku 2030. V porovnaní so súčasnou mierou recyklácie komunálneho odpadu (39 %) je cieľom národného programu zvýšiť v roku 2030 túto mieru na až 60 %. Jediný spôsob, ako sa to však môže podariť, je aktívnou spoluúčasťou na zodpovednom triedení odpadu, nižšou spotrebou a udržateľnejším životným štýlom.

Slovenské obce usilujú o implementáciu triedenia odpadu do každodenného života

Zákonnou povinnosťou slovenských obcí je zabezpečenie zberu a prepravy triedeného odpadu ako aj odpadu odpadov z kuchyne a záhrad, ktoré sú biologického charakteru, vrátane jedlých olejov a tukov pochádzajúcich z domácností. Odpadová politika jednotlivých obcí sa mierne líši, zatiaľ, čo obyvatelia v niektorých obdržali rôzne typy vriec, na sídliskách prevládajú odpadové nádoby ktoré sú farebne odlíšiteľné pre rôzne typy odpadu.

Povedomie o ekologických témach v obciach narastá

Narastá i snaha obcí o zvýšenie vzdelanosti v oblasti ekológie, triedenia odpadu, ochrany životného prostredia a recyklácie. Obyvatelia Slovenska tak majú zabezpečené čoraz lepšie a vhodnejšie podmienky pre triedenie odpadu vo svojich domácnostiach, a to vrátane informačných návodov pre správne triedenie odpadov pochádzajúcich z ich domácností.
Otázka však znie, prečo stále triedenie odpadu častokrát v domácnostiach viazne? Dôvodom, prečo sa domácnosti do triedenia odpadu nezapájajú môže byť niekoľko. Okrem nízkej ekologickej zodpovednosti, ľahostajnosti, či časovej tiesni, môže problém viaznuť i v nedostatočnej vzdelanosti v oblasti triedenia odpadu.

Triedenie odpadu by nemalo byť príležitostnou aktivitou v domácnostiach. Každá slovenská domácnosť vzhľadom na množstvo vyprodukovaného odpadu musí situáciu vziať zodpovedne a zaradiť spoľahlivé triedenie odpadu ako pravidelnú súčasť každodennej rutiny. Ak aj Vy váhate, ako správne triediť odpad, nechajte si pri správnom triedení odpadu poradiť:

  Papier - modrá nádoba:
  • patrí sem: kancelársky papier, časopisy, noviny, stlačené papierové krabice a kartóny, reklamné letáky, papierové obaly, papierové tašky, skartovaný papier, prípadne i papier s kancelárskymi sponkami,
  • nepatrí sem: znečistený alebo mokrý papier, väzby kníh, dechtový papier, alobal, celofán, použité detské plienky či iné hygienické potreby.
  Sklo - zelená nádoba:
  • patrí sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklo z okien a dverí, sklenené črepy,
  • nepatrí sem: keramika, porcelán, autosklo, drôtené sklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické druhy skla, vratné fľaše patriace do obchodu.
  Plast - žltá nádoba:
  • patrí sem: neznečistené a stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, polystyrén, baliace fólie, plastové tégliky z jogurtov, plastové obaly a fľaše z kozmetiky a čistiacich prostriedkov,
  • nepatrí sem: znečistené plastové obaly od zvyškov potravín, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok ako sú farby či motorové oleje.
  Kovy - červená nádoba:
  • patrí sem: konzervy, kovové obaly, výrobky z kovu a kovové súčiastky, alobal, plechovky z nápojov,
  • nepatrí sem: kovové obaly kombinované s inými materiálmi (napr. tuby zo zubných pást či krémov), obalové vrecká (napr. z kávy), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad.
  Bioodpad - hnedá nádoba:
  • patrí sem: ovocie zelenina, šupky, čajové vrecúška, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad,
  • nepatrí sem: masa, stavebný odpad, popol.
  Olej - oranžová nádoba:
  • patrí sem: potravinársky olej (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový a pod.), tuk používaný v domácnosti (maslo, margarín alebo napr. masť) a všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie. Oleje a tuky musia byť najskôr vychladené a uskladnené do PET fľaše.
  • nepatrí sem: motorové, mazacie a technické oleje. Oleje a tuky uskladnené v inej nádobe ako PET fľaši.
  Zmesový komunálny odpad - čierna nádoba:
  • patrí sem: komunálny odpad, ktorý už nie je ďalej triedený.
  • nepatrí sem: stavebné materiály, bioodpad, nebezpečný odpad.

Správnosť triedenia odpadu do jednotlivých nádob sa môže mierne v každej obci líšiť. Je preto veľmi dôležité si vždy dôkladne naštudovať proces triedenia odpadu vo Vaše obci. V prípade nadrozmerného kovového odpadu je nutné informovať sa o možnosti jeho odovzdania v najbližšej zberni kovov alebo v zbernom dvore.
Aj v BioCare sa usilujeme o podporu povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia a triedenia odpadu. Tento rok sme vytvorili výzvu spätného vrátenia papierových krabíc EKOzber, vďaka ktorému sa použité papierové krabice znovu dostávajú do obehu a šetria tak životné prostredie pred procesom výroby nových papierových produktov. Viac informácií o možnosti zapojenia sa do EKOzberu nájdete na našej webovej stránke. BioCare žije BIO a myslí EKO!

   


Odporučiť Biocare známemu

Napísali o nás

„Minuly tyzden v piatok som si Vas objednala caje na nespavost s dorucenim do Londyna. Chcem podakovat za expresne odoslanie. Caje vcera dorazili a su vyborne. Este raz velka vdaka.“

Slovakova